Backy Design është kompani profesionale në lëminë e multimedias.

Ofron dizajnim dhe zhvillim profesionale të ueb faqeve, hosting, optimizim për makinat e kërkimit, dizajneve grafike, printime të kualitetit të lartë dhe të gjitha llojet e reklamave.

Me zyren në Prizren ofrojmë një gamë të gjërë të shërbimeve për arritjen e  audiencës së synuar.
Gjithashtu ofrojmë cilësi të lartë të shërbimeve dhe kualitet të garantuar.
Backy Design është studio kreative e profilizuar në lëminë e web dizajnit dhe hostingut, e poashtu edhe në multimedia, e themeluar në vitin 2010 fillimisht duke punuar në lëminë e dizajneve grafike dhe video produksionit e më pas 2014 duke shtrirë aktivitetete edhe në rrjetin e web dizajnit.