Bashkim Sylaj – Menagjer

Adresa: Mbreti Pleurat pn, Prizren

Tel: +377 44 261 806

info@backy-design.com