Backy Design bënë dizajnimin e web faqeve profesionale në bazë të kërkesave dhe nevojave tuaja për kompani, për organizata dhe web faqe personale. Ne programojmë web faqen në disa gjuhë programore si: HTML, PHP, XHTML, JavaScript, Flash etj.

Backy Design është i gatshëm të mbështesë çfarëdo lloj biznesi, i madh apo i vogël, me kapital të madh apo të vogël. Ne i ofrojmë të gjitha zgjidhjet në ndërtimin dhe rindërtimin e faqeve të internetit