LOGO është simbol unikat apo një formësim (dizajn) që prezanton kompaninë.

Kjo po ashtu quhet edhe “markë tregtie” apo “trademark” – në shkurtesë TM.

Logo mund të përbëhet nga një emër, titull apo një simbol vizuel, dhe në të shumtën e rasteve logoja dhe emrat janë të mbrojtura me të drejta autoriale.

Logo e kompanisë tuaj duhet ta tërheq vëmendjen në çast. Ajo duhet të jetë unikate, që mbahet mend lehtë… dhe e thejshtë. Ekipi kreativ i Backy Design me shkathtësitë dizajnuese dhe njohurit e tregut ofron një shërbim shumë kualitativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *