Stafi i specializuar në dizajnim vëmendje të veçantë i kushton kualitetit të grafikës,e cila pos përmbushjes dhe rrespektimit të kërkesave poashtu duhet të plotësoj edhe shiijen dhe imazhin e klientit.

Backy Design është i gatshëm në përgaditjen e çfarë do lloji të materialit për dërgim në shtyp. Specialiteti ynë është krijimi i broshurave, posterëve,materialeve të shtypura të biznesit,revistave, gazetave, publikimeve të ndryshme, CD mbështjellësave etj.

Na lejoni neve të krijojmë për ju grafikë me dukje profesionale, e cila do ta veçoj prezentimin tuaj.

Shërbimet tona grafike të përgatitjes për shtyp janë:
• Dizajni grafik
• Logot, Identiteti i kompaisë
• Broshurat, pllakatat
• Katalogjet
• Ftesat
• Tiketat, CD mbulueset
• Gazetat & revistat
• Vizit kartat
• Posterët
• Publikimet tjera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *